FORMULARI INSCRIPCIÓ

FORMULARI INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2022-2023

  Categoria:
  PrebenjamíAlevíCadetBenjamíInfantilJuvenil

  FORMA DE PAGAMENT (Escollir una opció):
  Transferència o ingrés al Número de Compte del Club Futbol Sala Balaguer Vedruna al Banc de Sabadell en els terminis establerts Nº de Compte: ES 7 0 - 0 0 8 1 - 0 1 0 6 - 6 2 - 0 0 0 1 4 1 3 0 4 7Domiciliació Bancària

  MODALITAT DE PAGAMENT (Escollir una opció):

  ÚNIC (Prebenjamí i Benjamí 50 € preinscripció + 180 €)(Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil 50 € preinscripció + 220 €)FRACCIONAT (Prebenjamí i Benjamí 50 € preinscripció + 3x70 €)(Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil 50 € preinscripció + 3x85 €)

  *La preinscripció es paga en el moment de formalitzar la mateixa.
  *En el cas de pagament únic la resta de la quota es paga el 10 d’octubre de 2020.
  *En el cas de pagament fraccionat les quotes es paguen els següents dies:
  1er termini: 10 d’octubre de 2020
  2on termini: 10 de gener de 2021
  3er termini: 10 d’abril de 2021
  *El descompte de 50 € per tenir germans en el club s’aplica a la quota a pagar a l’octubre.

  En/Na com a pare/mare o tutor legal de la
  persona inscrita en aquest full, i amb DNI autoritzo a:

  Realitzar l’activitat de futbol sala al Club Futbol Sala Balaguer Vedruna amb tot el que comporta:desplaçaments, entrenaments i altres activitats que es derivessin d’aquesta pràctica esportiva. Així mateix deslliuro de qualsevol responsabilitat a aquells adults que de manera voluntària s’avenen a portar jugadors en els seus vehicles.

  Que aquesta autorització es faci extensiva a les decisions medicoquirúrgiques que fossin necessàries d’adoptar en cas d’extrema urgència sempre a l’empara de la pertinent direcció facultativa.

  Que la imatge del jugador pugui aparèixer en qualsevol activitat derivada del Club Futbol Sala Balaguer Vedruna, així com a les xarxes socials oficials del club.

  LOPD. Les dades reflectides en aquest imprès seran tractades confidencialment i no podran ser transmeses a
  cap entitat fora del club.

  Donant la meva conformitat, signo aquest full.

  Signatura:

  Descarrega’t el formulari, cal enviar aquest formulari omplert i signat al correu del club.       FORMULARI

  ASPECTES A TENIR EN COMPTE:

  • El pagament de la mutualitat anirà a compte del jugador i/o família a través del seu Portal del Federat.

  • La revisió mèdica, en el cas d’haver de realitzar-la, haurà de fer-se en un centre autoritzat per la FCF i el pagament de la mateixa anirà a càrrec del jugador i/o família.

  • L’assignació d’equip a cada jugador és una tasca d’exclusiva competència de la Coordinació Esportiva del Club.

  • L’equipació de joc (samarreta, pantalons i mitgetes) les proporcionarà el Club i caldrà tornar-les al finalitzar la temporada.

  • És obligatori que cada jugador disposi del Pack d’Entrenament i del Xandall. El Pack de Passeig és opcionalla temporada.

  • L’inici de la temporada tindrà lloc la setmana del 5 de Setembre. En el cas que la mateixa no es pugui iniciar en aquestes dates i es retardi, el Club ajustarà la quota proporcionalment a la durada de la competició.