FORMES DE PAGAMENT

TEMPORADA 2023-2024

OPCIÓ 1:

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

OPCIÓ 2:

INGRÈS O TRANSFERÈNCIA AL COMPTE DEL CLUB

PAGAMENT ÚNIC
TERMINIS:

 • Preinscripció: en el moment de fer la inscripció al club

 • Quota única: el 10 d’octubre de 2023

PAGAMENT ÚNIC
TERMINIS:

 • Preinscripció: en el moment de fer la inscripció al club

 • Quota única: del 5 al 15 d’octubre de 2023

PAGAMENT FRACCIONAT
TERMINIS:

 • Preinscripció: en el moment de fer la inscripció al club

 • 1r Termini : el 10 d’octubre de 2023

 • 2n Termini : el 10 de gener de 2024

 • 3r Termini : el 10 d’abril de 2024

PAGAMENT FRACCIONAT
TERMINIS:

 • Preinscripció: en el moment de fer la inscripció al club

 • 1r termini: del 5 al 15 d’octubre del 2023

 • 2n termini: del 5 al 15 de gener de 2024

 • 3r termini: del 5 al 15 d’abril de 2024